בשבוע שלפני חג הפסח פוגשים הצוותים הרפואיים בבתי החולים את מספר המקרים הרב ביותר של הרעלות כתוצאה משאיפה או בליעה של חומרי ניקיון וכימיקלים שונים. חג הניקיון הלאומי? יש לכך השלכות, ולא כולן חיוביות. דוח של "המרכז הארצי למידע בהרעלות" בבית החולים רמב"ם שפורסם ב-2013, מצביע על עלייה של 22% בחשיפות לרעלים בקרב כלל האוכלוסייה

TOP