מחנך לסוכרת: הבשורה החדשה בטיפול בסוכרת

07.04.2016 / פורסם ברפואה
מחנך לסוכרת

סוכרת היא מחלה כרונית מתקדמת המאופיינת ברמות גלוקוז גבוהות בדם, המשליכה על מצבו הבריאותי של החולה ועל איכות חייו. הסוכרת אף מתאפיינת בסיבוכים הכרוכים בה. סוכרת היא:

 • הסיבה השנייה בשכיחותה לעיוורון והראשונה בשכיחותה בגילאים 45-64
 • הסיבה המובילה לקטיעות גפיים תחתונות
 • הסיבה המובילה לדיאליזה
 • גורם סיכון לפגיעות נוירולוגיות
 • גורם סיכון למחלות לב וכלי דם.

הטיפול בסוכרת מושתת על טיפול עצמי ומחייב ניהול יומיומי, הכולל שינוי אורח חיים, הקפדה על שגרת טיפול וביצוע בדיקות תקופתיות.

השנה, החליט ארגון הבריאות העולמי להקדיש את יום הבריאות העולמי שיחול ב-7.4.2016 לנושא המאבק במחלת הסוכרת. זהו צעד נוסף להעלאת מודעות הציבור במדינות השונות לסיכוני המחלה ולאפשרות למניעתה.

הנטל הטיפולי ותפקיד ה"מחנך לסוכרת"

הטיפול העצמי במחלת הסוכרת מטיל נטל רב על המטופל ומשפחתו. בהתאם, לחולים רבים יש קושי בהיענות ובהיצמדות לתכנית הטיפול במחלתם, ומדדי מחלתם אינם מאוזנים במידה מספקת. על מנת לשפר את יכולת ההתמודדות של החולה וסביבתו הקרובה, הטיפול במחלת הסוכרת מצריך תמיכה וליווי כחלק מהטיפול השוטף במחלה.

ארגוני בריאות רבים בעולם וההנחיות העדכניות למניעה ולטיפול בסוכרת מדגישים את חיוניות מרכיב זה בטיפול וממליצים על מיסודו באופן קבוע. לשם כך הוגדר במדינות רבות תפקיד "מחנך לסוכרת" ((Diabetes educator. תפקיד זה מתבצע בדרך כלל על ידי אנשי מקצוע מתחום הבריאות או הרפואה שהוכשרו לכך והם מיועדים לכוון את המטופל לניהול עצמי של המחלה לאורך זמן, תוך העצמה של המטופל. בחלק מהמדינות אף מוסדר תפקיד המחנך לסוכרת כמקצוע עצמאי,אשר מהווה חלק מהצוות הרב-מקצועי המטפל בסוכרת.

במילים אחרות  מחנך לסוכרת הוא איש מקצוע מתוך הצוות הטיפולי אשר עובר הכשרה רחבה הכוללת הקניית ידע נרחב בתחום המחלה ובתחומי תקשורת והנעה, כמו גם לימוד של כלים וגישות שונות להובלת שינוי התנהגותי.

המחנך לסוכרת פועל בשני מישורים:

 • מול המטופל ומשפחתו
 • בתוך הצוות המטפל:
  • גורם המתאם בין אנשי הצוות השונים בטיפול בחולה
  • משתף בידע ויוזם התייעצויות
  • מעצים את הצוות

תפקיד המחנך לסוכרת

מודל נוסף: "מחנך לסוכרת בקהילה"

לצד המחנך לסוכרת הפועל בתוך המערכת הרפואית, התפתחו בשנים האחרונות מודלים שונים לתמיכה וליווי של חולי סוכרת במסגרות חברתיות-קהילתיות. מחנך לסוכרת בקהילה, המכונה לעתים "מלווה סוכרת" או "מקדם בריאות", לא בהכרח נדרש להיות בעל השכלה רפואית, כי אם להיות בעל רקע מתחום הבריאות או הרווחה (כגון מאמן כושר גופני או עובד סוציאלי) או אדם בעל מודעות גבוהה לבריאות או שהוא עצמו חולה סוכרת שלמד להתמודד עם מחלתו.

במסגרת הקהילה מיועד מחנך לסוכרת להוביל פעולות מניעה במעגלים חברתיים שונים ומיועד לתמוך וללוות חולי סוכרת בהתמודדות היום-יומית עם אתגרי המחלה. ככזה, עליו לעבור הכשרה שתאפשר לו הבנה מעמיקה עם עולם התוכן של חולה הסוכרת, לרבות השינויים הנדרשים באורח החיים והתמודדות עם התנגדויות. ניסיון מתחומים אחרים, כגון עישון, צריכת אלכוהול או השמנה, מלמד כי פעולות שנעות סביב תמיכת עמיתים (peer support) זוכות לאהדה ולהתמדה, כנראה בזכות הזדהות עם הקשיים ובזכות דוגמה אישית להצלחה בתהליך.

מיסוד התפקיד בישראל

למרות ההכרה בחשיבותו של מחנך לסוכרת ובתרומתו לטיפול ולניהול המחלה בהווה, וכן להפחתת תחלואה ועלויות נלוות בעתיד, תפקיד זה עדיין אינו ממוסד בישראל ורק למקצת מאנשי המקצוע יש הכשרה מתאימה לעסוק בתחום.

בשנתיים האחרונות מתבצע בישראל תהליך למיסוד התפקיד ולהכשרת המעוניינים לעסוק בתחום. במסגרת תהליך זה מתבצעות פעולות בשני מישורים: במישור האחד, מתבצעת פעילות להכרה של משרד הבריאות בתפקיד, צעד אשר יאפשר את הפיכת התפקיד לסטנדרט במערכת הבריאות, בכל המסגרות הארגוניות המתאימות. במישור השני, פותחה מסגרת הכשרה מתאימה לאנשי המקצוע המטפלים בחולי הסוכרת ולמובילי שינוי באורח החיים בקהילה. הכשרה זו כוללת ידע נרחב על מחלת הסוכרת, דרכי טיפול ומניעה, זאת לצד מיומנויות תקשורת הנעתית, כלים להעצמה אישית, הגברת מוטיבציה ומסוגלות עצמית לשינוי התנהגות, וכן הובלת שינוי באורח החיים.

אנו מאמינים כי הבנה מעמיקה של הקשיים והאתגרים העומדים בפני חולה הסוכרת לצד הובלת שינוי בקרב הצוותים המטפלים ובקרב אנשים הפועלים לקידום הבריאות בקהילה, יתרמו לשיפור בריאות החולים ואיכות חייהם ויובילו בהמשך לצמצום העלייה בשכיחות המחלה.

עבור ציבור חולי הסוכרת בישראל, הטמעת תפקיד מחנך לסוכרת תהיה בשורה חדשה ומבטיחה.

אם אתם/ן עוסקים בחינוך או בקידום בריאות בקהילה בכלל ובקהילת חולי הסוכרת בפרט: אנא פנו אל קרן די-קיור כדי לקבל מידע נוסף.

הכותבות: ד"ר קרן הרשקופ, ד"ר אורלי טמיר - קרן די-קיור לקידום הטיפול בסוכרת ומיזם "עוצמה"

כתיבת תגובה

TOP